-15%
956.978
-15%
1.796.556
-15%

Dụng Cụ Cầm Tay

Máy Khoan Bosch GBM 320

694.428
-15%

Dụng Cụ Cầm Tay

Máy Khoan Búa Bosch GBH 2-26 DRE

3.806.926
-17%

Dụng Cụ Cầm Tay

Máy Cắt Sắt Bosch GCO 220

2.773.143
-15%
1.350.671
-15%
3.793.589