-15%

Dây Điện Bọc Nhựa

Dây Cadivi CV-1.5 0.6/1kV

4.845
-15%

Cáp Đồng Hạ Thế

Cáp Cadivi CXV 4C 4.0mm 0.6/1kV

45.425
-15%

Cáp Đồng Hạ Thế

Cáp Cadivi CV-185 (37/2.52)

547.525
-15%
38.668
-15%
15.101
-15%
9.314
-15%

Cáp Đồng Hạ Thế

Cáp Cadivi CV-300 (61/2.52)

888.780
-15%

Cáp Đồng Hạ Thế

Cáp Cadivi CV-240 (61/2.25)

708.588
-15%

Cáp Đồng Hạ Thế

Cáp Cadivi CV-150 (37/2.3)

433.099
-15%

Cáp Đồng Hạ Thế

Cáp Cadivi CV-120 (37/2.03)

362.353
-15%
278.513
-15%
201.182
-15%
103.075
-15%
74.495
-15%
31.204
-15%
17.545
-15%
11.959
-15%
7.901
-15%
59.221
-15%
47.133
-15%
27.924
-15%
202.676
-15%
157.142
-15%
107.956
-15%
78.993
-15%
82.272
-15%
54.536
-15%
39.390
-15%
22.864
-15%
372.379
-15%
248.784
-15%
122.565